Autorzy

Powrót

Fadhila Mekhalfia

Uzyskała licencjat z elektrotechniki (2014) i magisterium (2016) na Uniwersytecie Bordj Bou Arreridj w Algierii. Obecnie pracuje nad doktoratem z elektrotechniki na Uniwersytecie M’sila w Algierii. Zajmuje się sterowaniem maszynami elektrycznymi i ich napędami oraz odpornym na błędy sterowaniem napędami maszyn elektrycznych. Jest autorką artykułu opublikowanego w międzynarodowym czasopiśmie.

Lista artykułów:

  1. Odporny na błędy system sterowania indukcyjnymi maszynami klatkowymi przy użyciu rozszerzonego filtra Kalmana