Autorzy

Powrót

Abdellah Kouzou

Jest współpracownikiem naukowym na Uniwersytecie Texas A&M w Katarze. Uczestniczył w kilku projektach badawczych, a także prowadził kilka projektów badawczych. Założył grupę badawczą ds. elektroniki wykonawczej i jakości energii w Laboratorium Automatyki Stosowanej i Diagnostyki Przemysłowej na Uniwersytecie Djelfa w Algierii. Jest promotorem wielu doktoratów w Algierii. Należy do Centrum Smart Grid w Qatar SGC-Q. Jest członkiem wielu redakcji czasopism naukowych oraz komitetów naukowych i sterujących na kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych. Sprawuje funkcję koordynatora algierskiego oddziału elektroniki wykonawczej IEEE i przewodniczącego podkomisji ds. FACT i HVDC w ramach międzynarodowego komitetu PETC/ IEEE-IES. Był plenarnym i głównym mówcą oraz przewodniczącym sesji na kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz ekspertem w kilku krajowych i międzynarodowych działaniach naukowych i ocenach projektów. Opublikował ponad 299 artykułów. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują techniki aktywnego filtrowania mocy, problemy dotyczące jakości energii, urządzenia z zakresu elektroniki wykonawczej, zastosowania elektroniki wykonawczej w odnawialnych źródłach energii, sieci inteligentne, niezawodność i diagnostykę w przetwornicach energoelektronicznych

Lista artykułów:

  1. Odporny na błędy system sterowania indukcyjnymi maszynami klatkowymi przy użyciu rozszerzonego filtra Kalmana