Autorzy

Powrót

Jarosław Guziński

Doktorat nauk technicznych obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Automatyki Napędów Elektrycznych i Konwersji Energii. W 2012 roku został nagrodzony przez Polską Akademię Nauk – Wydział IV: Nauki Techniczne za monografię „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników – zagadnienia wybrane”. Autor i współautor ponad 160 artykułów w czasopismach i na konferencjach. Jego zainteresowania obejmują bezczujnikowe sterowanie maszynami elektrycznymi, napędy wielofazowe (5-fazowe), filtry wyjściowe falowników, odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne. Jest członkiem IEEE (Senior Member).

Lista artykułów:

  1. Algorytm śledzenia optymalnego punktu mocy maksymalnej w systemach fotowoltaicznych
  2. Przegląd i analiza elektrowni pływowych