Autorzy

Powrót

Mikołaj Zakrzewski

Wychowanek Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (2018). Współpracuje z firmą PBiAT w zakresie badań i analiz komputerowych zjawisk elektrodynamicznych, występujących w systemie elektroenergetycznym. Jego zainteresowania naukowe to modelowanie zjawisk dynamicznych w systemie elektroenergetycznym oraz procesu odbudowy systemu elektroenergetycznego.

Lista artykułów:

  1. Badania symulacyjne procesu obrony systemu elektroenergetycznego przy spadku częstotliwości – realizacja zaleceń kodeksu NC ER/2017