Autorzy

Powrót

Roman Korab

 Roman Korab

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał za rozprawę pt. „Modele efektywnych taryf przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych” (2003). Od roku 1998 jest związany z Instytutem Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół tematyki operatorstwa przesyłowego na rynku energii elektrycznej. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji. Należy do stowarzyszenia inżynierów IEEE.

Lista artykułów:

  1. Ceny (i stawki) węzłowe – harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi
  2. Skoordynowane sterowanie przesuwnikami fazowymi w systemie elek-troenergetycznym