Autorzy

Powrót

Saad bin Abul Kashem

Tytuł licencjata inżynierii elektrycznej i elektronicznej uzyskał na East West University w Bangladeszu (2008), a stopień doktora na Swinburne University of Technology (SUT) w australijskim Melbourne (2013). Obecnie pracuje na Wydziale Robotyki i Zaawansowanych Technik Komputerowych w Qatar Armed Forces – Academic Bridge Program, Qatar Foundation w Katarze. Jest także pracownikiem naukowym wizytującym w dziedzinie inżynierii elektrycznej i komputerowej na Texas A&M University AT Qatar w Katarze oraz adiunktem wizytującym na Presidency University w Kalkucie, w Indiach. Jako wykładowca na Wydziale Elektrotechniki (Katedra Robotyki i Mechatroniki) na Swinburne University of Technology w Melbourne, w Australii (1 października 2014 – 27 lipca 2017), był organizatorem, moderatorem i instruktorem różnych kursów. Ma ponad 11-letnie doświadczenie zarówno w przemyśle, jak i środowisku akademickim. Jest członkiem Institution of Engineering and Technology w Wielkiej Brytanii (IET), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), IEEE Robotics and Automation Society oraz International Association of Engineers (IAENG). Jest redaktorem i recenzentem wielu renomowanych czasopism i konferencji krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują dynamikę pojazdów, pojazdy elektryczne, systemy energetyki odnawialnej, sterowanie inteligentne i autonomiczne, robotykę, teorię i zastosowania sterowania nieliniowego.

Lista artykułów:

  1. Przegląd i analiza elektrowni pływowych