Autorzy

Powrót

Azad Ashraf

Ma ponad 18-letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju, w przemyśle i środowisku akademickim. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej na University of South Alabama w USA oraz tytuł magistra w dziedzinie nauk o środowisku na University of Toronto w Kanadzie. Obecnie pracuje jako wykładowca w College of North Atlantic w Katarze, gdzie wykłada inżynierię procesów chemicznych i przedmiotów związanych z naukami o środowisku, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i energii odnawialnej. Wcześniej pracował nad badaniami audytu energetycznego na McMaster University w Kanadzie, pracował także w różnych branżach oczyszczania ścieków, a także w zakładach przetwarzania odpadów stałych w Kanadzie. Po ukończeniu studiów w USA pracował w Union Carbide, Dow Chemicals i General Electric w USA, gdzie był odpowiedzialny za badania i rozwój w zakresie płynu hydraulicznego i sztywnej piany. Pracował również w Organizacji Narodów Zjednoczonych jako oficer ds. środowiska na Haiti. Jest wykładowcą od 2007 r. na różnych uniwersytetach i uczelniach technicznych w Kanadzie, Bangladeszu, Wielkiej Brytanii i Katarze. Jest członkiem różnych organizacji zrzeszających inżynierów i współautorem 11 artykułów technicznych. Przedstawia referaty na konferencjach w USA dla Society of Tribology and Lubrication Engineering (STLE) i Society of Automotive Engineers (SAE). Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują energetykę odnawialną, gospodarkę odpadami, zrównoważony rozwój, inteligentne miasta, a także badania w przemyśle naftowym i gazowym.

Lista artykułów:

  1. Przegląd i analiza elektrowni pływowych