Autorzy

Powrót

Mohd Rizwan Khan

Uzyskał licencjat i magisterium z inżynierii elektrycznej i doktorat na Aligarh Muslim University (AMU) w Indiach (1998, 2001, 2008). Jego praca doktorska dotyczyła napędów wielofazowych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu AMU. Jego zainteresowania badawcze obejmują energoelektronikę, sztuczną inteligencję i wielofazowe napędy silnikowe. Opublikował ponad 120 artykułów na międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz w czasopismach, w tym trzy w IEEE Transactions.

Lista artykułów:

  1. Modelowanie 3-fazowego generatora indukcyjnego z uwzględnieniem efektu skrośnego nasycenia magnetycznego