Autorzy

Powrót

Robert Trębski

 Robert Trębski

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1993) i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1996).

Od roku 1993 pracownik PSE SA, później PSE Operator SA. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania systemu elektroenergetycznego na potrzeby aplikacji on-line i off-linowych wykorzystywanych w KDM oraz analizach pracy KSE.

Lista artykułów:

  1. Wykonywanie prac w technologii PPN na liniach przesyłowych 400 kV, 220 kV i rozdzielczych 110 kV w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu
  2. Badanie wpływu wyłączania i załączania mocno obciążonej linii przesyłowej na pracę elektrowni z turbogeneratorami
  3. Wykorzystanie przebiegów rejestracji szybkozmiennych do weryfikacji modeli dynamicznych KSE
  4. Szybkie zaworowanie turbin parowych dużych bloków jako środek zwiększenia bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego
  5. Badania modelowe działania SCO w połączonych systemach krajów Europy kontynentalnej
  6. Wpływ wyłączeń linii granicznych KSE na obraz oscylacji międzyob-szarowych w systemie synchronicznym kontynentalnej Europy
  7. Wykorzystanie modeli generycznych w analizach dynamicznych synchronicznego systemu kontynentalnej Europy