Autorzy

Powrót

Aleksander Kot

 Aleksander Kot

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, uzyskując dyplom mgr  inż. (1997). Stopień naukowy doktora uzyskał na tym samym wydziale (2005). Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH.

Jego zawodowe zainteresowania lokują się w obszarach: analizy i estymacji stanu pracy sieci rozdzielczych, zagadnień optymalizacji na potrzeby projektowania i eksploatacji, metod sztucznej inteligencji, prognozowania i planowania rozwoju sieci, systemów informatycznych w elektroenergetyce oraz rynku energii.

Lista artykułów:

  1. Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć
  2. Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia
  3. Bilans i zapotrzebowanie mocy biernej wKrajowym Systemie Elektroenergetycznym
  4. Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
  5. Optymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięcia