Autorzy

Powrót

Aleksander Kot

Lista artykułów:

  1. Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć
  2. Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia
  3. Bilans i zapotrzebowanie mocy biernej wKrajowym Systemie Elektroenergetycznym
  4. Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
  5. Optymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięcia