Autorzy

Powrót

Antoni Sawicki

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (1977). Pracę doktorską (1988), a potem habilitacyjną (2000) obronił w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym 7 monografii i 2 skryptów. Uczestniczył w ponad 50 konferencjach krajowych i zagranicznych. Był także członkiem wielu komitetów naukowych. W jego dorobku jest także 17 patentów. Był kierownikiem i wykonawcą 5 grantów naukowych. Od 1998 r. jest członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Elektrotechnologii. Był członkiem korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk Elektrotechnicznych (2012–2015), a od 2016 roku jest jej członkiem rzeczywistym. Przepracował 42 lata na Politechnice Częstochowskiej. Pełnił funkcje kierownika zakładu, dyrektora instytutu, kierownika katedry. W dorobku naukowym ma publikacje z zakresu dynamiki układów nieliniowych oraz nagrzewania łukowego i plazmowego.

Lista artykułów:

  1. Model matematyczny łuku elektrycznego w postaciach różniczkowej i całkowej z promieniem kolumny plazmowej jako zmienną stanu
  2. Zmodyfikowany model Mayra–Pentegowa łuku elektrycznego z dynamicznie zmiennymi parametrami