Autorzy

Powrót

Paweł Sutkowski

Absolwent studiów II stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera na kierunku energetyka (2019) oraz tytuł magistra na kierunku elektrotechnika (2020). Brał udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie był częścią zespołu pracującego nad projektem związanym z eksploatacją systemu elektroenergetycznego Słowenii w warunkach krytycznych. Jego zainteresowania naukowe to: regulacja częstotliwości w systemie elektroenergetycznym, magazynowanie energii elektrycznej, wysokonapięciowe układy przesyłowe prądu stałego, odnawialne źródła energii i energetyka wiatrowa.

Lista artykułów:

  1. System magazynowania energii elektrycznej BESS w ramach regulacji pierwotnej częstotliwości wydzielonego obszaru wyspowego