Autorzy

Powrót

Radosław Horbik

Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera na kierunku energetyka (2019) oraz tytuł magistra na kierunku elektrotechnika (2020). Brał udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie był częścią zespołu pracującego nad projektem związanym z eksploatacją systemu elektroenergetycznego Słowenii w warunkach krytycznych. Jego zainteresowania naukowe to: magazynowanie energii, smart grid, elektromobilność oraz smart home.

Lista artykułów:

  1. System magazynowania energii elektrycznej BESS w ramach regulacji pierwotnej częstotliwości wydzielonego obszaru wyspowego