Autorzy

Powrót

Urban Rudež

Tytuł inżyniera (2005) i doktora (2011) uzyskał na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia). Po ukończeniu studiów magisterskich przez dwa lata pracował w firmie Korona w Lublanie jako inżynier systemowy w Katedrze Energetyki. W 2007 roku rozpoczął pracę w Katedrze Systemów i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie nadal pracuje jako adiunkt. Obszary jego zainteresowań naukowych to przede wszystkim analiza dynamiki systemów energetycznych. Jest członkiem IEEE oraz Cigre (Paryż, Francja).

Lista artykułów:

  1. System magazynowania energii elektrycznej BESS w ramach regulacji pierwotnej częstotliwości wydzielonego obszaru wyspowego