Autorzy

Powrót

Robert Kowalak

Lista artykułów:

  1. Ocena możliwości wykorzystania stacji przekształtnikowej HVDC do kompensacji mocy biernej
  2. Energoelektroniczne kompensatory bocznikowe jako sterowane źródła mocy biernej
  3. Przeciwdziałanie układów SVC rozwojowi awarii napięciowej
  4. Modelowanie kompensatorów energoelektronicznych na potrzeby analiz pracy systemu elektroenergetycznego
  5. Warunki rezonansowe w węźle z kompensatorem SVC
  6. Warunki napięciowe w sieci niskiego napięcia z przyłączoną mikrogeneracją
  7. Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej systemu elektroenergetycznego