Autorzy

Powrót

Robert Kowalak

 Robert Kowalak

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2000). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na swoim macierzystym wydziale (2005). Obecnie pracuje w Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na stanowisku adiunkta.

Jego zawodowe zainteresowania obejmują: układy energoelektroniczne dużych mocy (FACTS, HVDC), modelowanie pracy układów energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym, współpracę układów zasilania z elektroenergetyką trakcyjną.

Lista artykułów:

  1. Ocena możliwości wykorzystania stacji przekształtnikowej HVDC do kompensacji mocy biernej
  2. Energoelektroniczne kompensatory bocznikowe jako sterowane źródła mocy biernej
  3. Przeciwdziałanie układów SVC rozwojowi awarii napięciowej
  4. Modelowanie kompensatorów energoelektronicznych na potrzeby analiz pracy systemu elektroenergetycznego
  5. Warunki rezonansowe w węźle z kompensatorem SVC
  6. Warunki napięciowe w sieci niskiego napięcia z przyłączoną mikrogeneracją