Autorzy

Powrót

Piotr Lampart

 Piotr Lampart

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej w roku 1986. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie mechaniki, specjalność mechanika płynów w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, specjalność cieplne maszyny wirnikowe. Od roku 1987 pracuje w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, obecnie na stanowisku docenta w Zakładzie Aerodynamiki Turbin.

Do jego głównych zainteresowań należą metody obliczeniowe w mechanice płynów, optymalizacja sprawnościowa układów przepływowych turbin, zagadnienia aerodynamiki turbin, kogeneracja energii elektrycznej i ciepła oraz odnawialne źródła energii. Jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w materiałach konferencyjnych. Występował na ponad 50 konferencjach w kraju i za granicą. Jest współautorem ponad 40 prac i opracowań dla odbiorców z przemysłu.

Lista artykułów:

  1. Kogeneracja w dużej i małej skali