Autorzy

Powrót

Sylwester Laskowski

 Sylwester Laskowski

dyrektor Departamentu Polityki Regulacyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. Zatrudniony w przedsiębiorstwie od 1999 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1999). Na Politechnice Warszawskiej ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych (2002) i międzynarodowych rynków energii oraz studia menedżerskie MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów (2008). Posiada dyplom złożenia egzaminu na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Od początku kariery zawodowej związany z tematyką regulacji rynku energii elektrycznej. W przedsiębiorstwie odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z regulacją. Współdziała w zespołach tematycznych w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wypracowywaniu rozwiązań systemowych z zakresu regulacji.

Lista artykułów:

  1. Regulacja rynku energii elektrycznej