Autorzy

Powrót

Krzysztof Madajewski

Lista artykułów:

  1. Praca układu wzbudzenia i regulacji napięcia generatora synchronicznego w stanach niesymetrycznych
  2. Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA
  3. Sieci inteligentne – wybrane cele i kierunki działania operatora systemu dystrybucyjnego
  4. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  5. Wybrane aspekty interakcji układów przesyłowych prądu stałego technologii tyrystorowej (LCC HVDC) i tranzystorowej (VSC HVDC)
  6. Wybrane aspekty zwarć w obwodzie prądu stałego układów HVDC w technologii tranzystorowej (VSC) i tyrystorowej (LCC)