Autorzy

Powrót

Bogdan Sobczak

 Bogdan Sobczak

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, kierunek automatyka. Pracuje w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym Oddział Gdańsk jako kierownik Zespołu Analiz Systemowych w Zakładzie Automatyki i Analiz Systemowych. Zainteresowania: dynamika, stabilność systemu.

Lista artykułów:

  1. Badanie wpływu wyłączania i załączania mocno obciążonej linii przesyłowej na pracę elektrowni z turbogeneratorami
  2. Wykorzystanie kompensacji prądowej w regulatorach napięcia generatorów systemowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  3. Szybkie zaworowanie turbin parowych dużych bloków jako środek zwiększenia bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego
  4. Wpływ wyłączeń linii granicznych KSE na obraz oscylacji międzyob-szarowych w systemie synchronicznym kontynentalnej Europy
  5. Wykorzystanie modeli generycznych w analizach dynamicznych synchronicznego systemu kontynentalnej Europy