Autorzy

Powrót

Robert Małkowski

 Robert Małkowski

ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku 1999. Cztery lata później uzyskał stopień doktora. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia zawiązanie z energetyką wiatrową, awariami katastrofalnymi systemu elektroenergetycznego, jak również poziomów napięć i rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym.

Lista artykułów:

 1. Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy
 2. Adaptacyjny algorytm regulacji transformatorów zasilających sieć rozdzielczą
 3. Analiza możliwości koordynacji algorytmów działania regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora
 4. Energoelektroniczne kompensatory bocznikowe jako sterowane źródła mocy biernej
 5. Nowy algorytm regulacji transformatorów zasilających sieć rozdzielczą
 6. Celowość wykorzystania źródeł mocy biernej zainstalowanych w sieci SN do regulacji U i Q
 7. Wykorzystanie źródeł rozproszonych zainstalowanych w sieci SN do celów regulacji U i Q – praca w stanie ustalonym
 8. Wykorzystanie możliwości regulacyjnych mocy biernej wielkich odbiorców
 9. Badanie sieci świadomości sytuacyjnej dla infrastruktury elektroener-getycznej
 10. Laboratoryjny model odbioru oparty na przekształtniku częstotliwości o mocy 150 kVA i platformie Simulink Real-Time – koncepcja, realizacja, badania eksperymentalne
 11. Wskaźniki jakościowe wykorzystywane przy wyborze lokalizacji oraz parametrów zasobników energii instalowanych w sieciach dystry-bucyjnych