Autorzy

Powrót

Tomasz Minkiewicz

 Tomasz Minkiewicz

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2009). Obecnie uczęszcza na studium doktoranckie macierzystego wydziału oraz jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroenergetyki PG.

Jego zawodowe zainteresowania obejmują aktualny stan i rozwój energetyki jądrowej w Polsce i na świecie.

Lista artykułów:

  1. Zaawansowanie prac związanych z realizacją programu jądrowego w Polsce
  2. Gospodarka odpadami promieniotwórczymi oraz wypalonym paliwem jądrowym w okresie budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec
  3. Możliwość wykorzystania elektrowni jądrowej jako źródła energii elektrycznej i cieplnej
  4. Kogeneracja jądrowa: analiza technicznych możliwości i szacowanie kosztów
  5. Koncepcja metody wyboru optymalnych parametrów ciepła odbieranego z elektrowni jądrowej pracującej przy częściowym skojarzeniu