Autorzy

Powrót

Szczepan Moskwa

 Szczepan Moskwa

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, kierunek elektrotechnika (2000). Tytuł doktora uzyskał na tym samym wydziale (2007). Od 2000 roku jest pracownikiem Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH.

Główne obszary jego działalności zawodowej obejmują strategie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, niezawodność urządzeń i systemów elektroenergetycznych.

Lista artykułów:

  1. Problemy eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie niezawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
  2. Model systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej
  3. Ograniczenie oddziaływania skutków awarii w sieciach energetycznych na odbiorcę końcowego za pomocą sekcjonowania struktury sieciowej