Autorzy

Powrót

Sławomir Noske

Lista artykułów:

  1. Pomiar wyładowań niezupełnych w liniach kablowych średniego napięcia
  2. W kierunku Smart Grid – pilotażowy projekt „Inteligentny Półwysep
  3. Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA
  4. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  5. Półwysep Helski – pilotażowy projekt sieci inteligentnych
  6. Systemy GIS i AMI jako źródła danych do poprawy efektywności pracy sieci, wyniki badań w obszarze pilotażowym
  7. Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
  8. Nowe systemy monitorowania sieci SN i nN jako podstawa do zwiększania efektywności pracy sieci dystrybucyjnej
  9. Krzyżowanie żył powrotnych w liniach kablowych SN w celu zmniejszenia strat energii czynnej
  10. Energetyka odnawialna na potrzeby pokrywania strat w stacji elektroenergetycznej GPZ