Autorzy

Powrót

Sławomir Noske

 Sławomir Noske

Kierownik Wydziału Technicznego w Rejonie Energetycznym Elbląg ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Elblągu. Zatrudniony w przedsiębiorstwie energetycznym od 1991 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studium podyplomowe z zakresu prawno-menedżerskiego na Politechnice Gdańskiej oraz studia menedżerskie MBA, organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. W 2006 roku otworzył przewód doktorski na temat „Diagnostyka linii kablowych średniego napięcia z wykorzystaniem badania wyładowań niezupełnych metodą samo gasnącej fali napięciowej”.

Od 1995 roku pracuje w zespole przygotowującym wdrożenie systemu komputerowego, wspomagającego eksploatację sieci energetycznych, kieruje wdrożeniem i rozwojem systemu. Od 2004 roku prowadzi prace związane z diagnostyką kabli SN na podstawie pomiaru wyładowań niezupełnych – wykorzystanie systemu pomiarowego OWTS-25 firmy SEBA – uczestnicząc w projekcie badawczym realizowanym przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej.

Lista artykułów:

  1. Pomiar wyładowań niezupełnych w liniach kablowych średniego napięcia
  2. W kierunku Smart Grid – pilotażowy projekt „Inteligentny Półwysep
  3. Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA
  4. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  5. Półwysep Helski – pilotażowy projekt sieci inteligentnych
  6. Systemy GIS i AMI jako źródła danych do poprawy efektywności pracy sieci, wyniki badań w obszarze pilotażowym
  7. Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
  8. Nowe systemy monitorowania sieci SN i nN jako podstawa do zwiększania efektywności pracy sieci dystrybucyjnej