Recenzenci

Powrót

Wiesław Nowak

 Wiesław Nowak

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Tytuł zawodowy mgr. inż. (1988), a następnie stopnie naukowe doktora (1995) oraz doktora habilitowanego (2006) w zakresie elektrotechniki uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od 1987 roku zatrudniony jest w Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jego specjalnością naukową jest elektroenergetyka, a główne zainteresowania naukowe dotyczą komputerowego modelowania i analizy stanów dynamicznych w układach elektroenergetycznych.

Lista artykułów:

  1. Problemy eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie niezawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
  2. Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  3. Model systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej
  4. Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
  5. Efektywność dystrybucji energii elektrycznej
  6. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach el-ektroenergetycznych