Autorzy

Powrót

Ksawery Opala

 Ksawery Opala

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2001). Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Energetyki O/Gdańsk na stanowisku asystenta.

Obszary jego zainteresowań naukowych to: automatyka regulacyjna ARNE i ARST, obszarowa regulacja napięcia i mocy biernej, analiza stanu pracy sieci EE i obliczenia rozpływowe.

Lista artykułów:

  1. Metoda oceny sytuacji napięciowej w sieci przesyłowej uwzględniająca działanie automatyki regulacyjnej
  2. Możliwości oceny bieżącego stanu stabilności SEE. Pochodne zamiast charakterystyk
  3. Wybrane wyniki badań symulacyjnych w ramach projektu „Inteligentny Półwysep
  4. Metoda analizy stabilności statycznej systemów elektroenergetycznych
  5. Automatyczne sterowanie przesuwnikami fazowymi – możliwości regu-lacji przepływu mocy czynnej w liniach wymiany międzynarodowej