Autorzy

Powrót

Roman Partyka

 Roman Partyka

Studia magisterskie ukończył w roku 1972 na Politechnice Gdańskiej. W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2007 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie elektrotechnika, również na Politechnice Gdańskiej.

Pracuje w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe związane są z elektroenergetyką, a zwłaszcza łukiem zwarciowym.

Lista artykułów:

  1. Dynamika łuku zwarciowego przemieszczającego się wzdłuż szyn rozdzielnic wysokiego napięcia
  2. Wytrzymałość mechaniczna okrętowych rozdzielnic średniego napięcia podczas zwarć łukowych