Recenzenci

Powrót

Kazimierz Wilkosz

 Kazimierz Wilkosz

Ukończył studia magisterskie, otrzymał stopień naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej rozpoczął pracę w tym instytucie.

Obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jest członkiem SEP, CIGRE, sekretarzem naukowym Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN. Jest członkiem komitetów naukowych wielu konferencji krajowych oraz zagranicznych. Pełni funkcje recenzenta prac zgłaszanych do czasopism (między innymi IEEE Transactions on Power Delivery, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering) oraz na konferencje (między innymi PSCC, ICHQP, EPQU).

Jego zainteresowania naukowe oraz działalność dydaktyczna koncentrują się na analizie systemu elektroenergetycznego oraz zastosowań informatyki w elektroenergetyce.

Lista artykułów:

  1. Wykorzystanie algorytmu Tabu Search do lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej
  2. Wpływ trybów pracy układu UPFC na estymację stanu systemu elektroenergetycznego
  3. Wpływ układu połączeń na estymację stanu systemu elektroenergetycznego
  4. Wykrywanie różnie obciążonych obszarów sieci elektroenergetycznej
  5. Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego w biegunowym układzie współrzędnych. Znaczenie specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym