Autorzy

Powrót

Michał Porzeziński

 Michał Porzeziński

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (1992). Tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2001). Zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą obszarów: techniki mikroprocesorowej, systemów automatyki budynku oraz komputerowych systemów sterowania i nadzoru.

Lista artykułów:

  1. Niezawodność transmisji danych protokołu UDP w elektroenergetycznych systemach teletransmisyjnych współpracujących z siecią Internet