Autorzy

Powrót

Łukasz Rosłaniec

 Łukasz Rosłaniec

Tytuł magistra inżyniera otrzymał w 2008 roku. Tego samego roku został doktorantem w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku odbył cztery miesięczne staże na RWTH Aachen w Niemczech.

W swoich badaniach koncentruje się głównie na zagadnieniu przekazywania energii z odnawialnych źródeł energii do sieci elektrycznej. W obszarze jego zainteresowań znajdują się szczególnie problemy związane z poprawą jakości energii elektrycznej w miejscu przyłączenia źródła do sieci.

Lista artykułów:

  1. Nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne z zasobnikami energii połączone z systemem elektroenergetycznym
  2. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  3. Wykorzystanie falowników małych mocy współpracujących ze źródłami odnawialnymi do poprawy jakości napięcia w systemie dystrybucyjnym
  4. Stacje przekształtnikowe HVDC umożliwiające integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
  5. Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych