Autorzy

Powrót

Łukasz Rosłaniec

Lista artykułów:

  1. Nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne z zasobnikami energii połączone z systemem elektroenergetycznym
  2. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  3. Wykorzystanie falowników małych mocy współpracujących ze źródłami odnawialnymi do poprawy jakości napięcia w systemie dystrybucyjnym
  4. Stacje przekształtnikowe HVDC umożliwiające integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
  5. Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych