Autorzy

Powrót

Krzysztof Sroka

Lista artykułów:

  1. Elektrownie jądrowe w warunkach awarii katastrofalnej
  2. Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego
  3. Analiza pracy hybrydowego systemu wytwórczego składającego się z turbin wiatrowych, modułów fotowoltaicznych oraz ogniwa paliwowego
  4. Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym
  5. Planowanie pracy hybrydowego systemu wytwórczego w systemie elektroenergetycznym w ujęciu wieloaspektowym
  6. Pasywne systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych elektrowniach jądrowych
  7. Badanie zjawisk przejściowych podczas tworzenia toru rozruchowego oraz uruchamiania urządzeń potrzeb własnych bloku cieplnego
  8. Praca równoległa turbozespołu parowego i hydrozespołów w układzie wyspowym tworzonym w warunkach odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej