Autorzy

Powrót

Rafał Tarko

Lista artykułów:

  1. Problemy eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie niezawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
  2. Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  3. Model systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej
  4. Analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych
  5. Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
  6. Efektywność dystrybucji energii elektrycznej
  7. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych