Autorzy

Powrót

Monika Wilamowska

 Monika Wilamowska

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (2007). Obecnie doktorantka Wydziału Chemicznego PG, specjalność elektrochemia. Jej zainteresowania naukowe to między innymi materiały hybrydowe do katalizy elektrochemicznej oraz polimery przewodzące jako materiały elektrodowe do super kondensatorów.

Lista artykułów:

  1. Superkondensatory jako materiały do magazynowania energii