Recenzenci

Powrót

Artur Wilczyński

 Artur Wilczyński

Zajmuje się problemami naukowymi związanymi z planowaniem i eksploatacją systemów elektroenergetycznych. Jego prace badawcze dotyczą m.in. modelowania i prognozy procesów obciążeń elektrycznych, także w układzie (2D) i (3D), bezpieczeństwa elektroenergetycznego, badania struktury systemów taryfowych i ich oddziaływania na pobór energii elektrycznej, restrukturyzacji elektroenergetyki oraz tworzenia rynków energii, integracji generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym, modelowania zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej.

Lista artykułów:

  1. Wpływ czynników ekonomicznych, organizacyjnych oraz prawnych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju
  2. Geostatystyczny opis struktury powierzchniowej zmienności mocy elektrycznej w krajowej sieci 110 kV z wykorzystaniem rezultatów filtrowania składowych modeli wariogramów
  3. Rozliczenia za energię bierną w taryfach operatorów w Polsce
  4. Propozycja zmian w rozliczeniach za energię bierną