Autorzy

Powrót

Krzysztof Wilde

 Krzysztof Wilde

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Gdańskiej w roku 1989. Sześć lat później obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii. W latach 1996-1999 pracował na Uniwersytecie Tokijskim na stanowisku docenta (Associate Professor). W roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2009 tytuł profesora.

Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się dynamiką konstrukcji, aktywnym i pasywnym sterowaniem drgań mostów oraz diagnostyką nieniszczącą konstrukcji inżynierskich.

Lista artykułów:

  1. Możliwości zastosowania systemów monitoringu technicznego w infrastrukturze elektroenergetycznej