Autorzy

Powrót

Stanisław Wojtas

 Stanisław Wojtas

Dyplom ukończenia studiów o specjalności aparaty elektryczne uzyskał na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (wówczas Elektrycznym) Politechniki Gdańskiej (1970). Po kilku latach pracy w energetyce został zatrudniony na Wydziale EiA PG (1974). Uzyskał stopień doktora (1983) i nadal tam pracuje. Wykładał na University of Basrah w Iraku (1988-1990).

W działalności badawczej interesuje się budową i diagnostyką kabli wysokich napięć o izolacji polietylenowej oraz ochroną odgromową ze szczególnym uwzględnieniem oceny uziemień z wykorzystaniem rozwijanej systematycznie i wdrażanej metody pomiarów udarowych.

Lista artykułów:

  1. Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych