Rada naukowa

Powrót

Ryszard Zajczyk

 Ryszard Zajczyk

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w roku 1978. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1988, doktora habilitowanego w 1997, zaś tytuł profesora w roku 2004. Pracuje w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej jako profesor zwyczajny, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika katedry.

Prowadzi działalność naukową w dziedzinie elektrotechniki i energetyki, a jego specjalnością naukową są systemy elektroenergetyczne i energetyczne oraz automatyka elektroenergetyczna.

Lista artykułów:

  1. Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy
  2. Stabilność napięciowa podsystemu elektroenergetycznego
  3. Wpływ układu kompensacji prądowej na pracę generatora przy zmianach napięcia w KSE
  4. Wybrane wymagania techniczne związane z przyłączaniem elektrowni fotowoltaicznych do sieci średniego napięcia
  5. Porównanie możliwości przesyłowych dwóch układów regulacyjnych: transformatorów z regulacją poprzeczną oraz transformatorów z regulacją wzdłużną