Rada naukowa

Powrót

Ryszard Zajczyk

Lista artykułów:

  1. Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy
  2. Stabilność napięciowa podsystemu elektroenergetycznego
  3. Wpływ układu kompensacji prądowej na pracę generatora przy zmianach napięcia w KSE
  4. Wybrane wymagania techniczne związane z przyłączaniem elektrowni fotowoltaicznych do sieci średniego napięcia
  5. Porównanie możliwości przesyłowych dwóch układów regulacyjnych: transformatorów z regulacją poprzeczną oraz transformatorów z regulacją wzdłużną
  6. Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej systemu elektroenergetycznego