Autorzy

Powrót

Artur Zbroński

Lista artykułów:

  1. Analiza możliwości koordynacji algorytmów działania regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora
  2. Wykorzystanie źródeł rozproszonych zainstalowanych w sieci SN do celów regulacji U i Q – praca w stanie ustalonym
  3. Wybór funkcji przynależności dla wyszukiwania lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej metodą zbiorów rozmytych
  4. Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej systemu elektroenergetycznego