Rada naukowa

Powrót

Irina I Golub

Lista artykułów:

  1. Pomiary synchroniczne w optymalnej pracy sieci elektroenergetycznych
  2. Kontrola zmiennych stanu systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem metod probabilistycznych do wyznaczania rozpływu mocy
  3. Rozpływ mocy przy probabilistycznych ograniczeniach metodą śledzenia
  4. Metoda rekonfiguracji sieci w codziennym działaniu
  5. Rozwiązanie problemu obserwowalności sieci rozdzielczej za pomocą liczników inteligentnych