Rada naukowa

Powrót

Irina I Golub

 Irina I Golub

Tytuł inżyniera elektryka uzyskała w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. Od 1972 roku pracuje w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych w Irkucku. Jej zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami kontroli w czasie rzeczywistym, szczególnie w dziedzinie obserwowalności układów elektroenergetycznych i pomiarów parametrów pracy sieci elektrycznych. Jest jednym z czołowych pracowników naukowych, profesor doktor nauk technicznych.

Lista artykułów:

  1. Pomiary synchroniczne w optymalnej pracy sieci elektroenergetycznych
  2. Kontrola zmiennych stanu systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem metod probabilistycznych do wyznaczania rozpływu mocy
  3. Rozpływ mocy przy probabilistycznych ograniczeniach metodą śledzenia
  4. Metoda rekonfiguracji sieci w codziennym działaniu
  5. Rozwiązanie problemu obserwowalności sieci rozdzielczej za pomocą liczników inteligentnych