Rada programowa

Powrót

Grzegorz Widelski

Lista artykułów:

  1. W kierunku Smart Grid – pilotażowy projekt „Inteligentny Półwysep
  2. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  3. Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
  4. Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA-OPERATOR SA