Rada programowa

Powrót

Grzegorz Widelski

 Grzegorz Widelski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku w ENERGA-OPERATOR SA. Zatrudniony w przedsiębiorstwie energetycznym od 1999 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, specjalności elektroenergetyka. Na swojej macierzystej uczelni ukończył studium podyplomowe z zakresu zarządzania systemem dystrybucji energii. Ukończył także studia menedżerskie MBA, organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Lista artykułów:

  1. W kierunku Smart Grid – pilotażowy projekt „Inteligentny Półwysep
  2. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  3. Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
  4. Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA-OPERATOR SA