Recenzenci

Powrót

Józef Paska

 Józef Paska

jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974), z którą jest związany zawodowo do dzisiaj. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 2002 otrzymał habilitację, a od 2007 roku  nosi tytuł profesora. Od 2009 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej.

Jest autorem i współautorem 5 publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów i referatów naukowych. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i organizacji zajmujących się problematyką energetyki m.in. World Scientific and Engineering Academy and Societ i International Council on Large Electric Systems (CIGRE).

Lista artykułów:

  1. Koncepcja zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania 50 MWh
  2. Niezawodność bloków energetycznych w Polsce i na świecie
  3. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  4. Niezawodność wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym przy uwzględnieniu odnawialnych źródeł energii
  5. Stacje przekształtnikowe HVDC umożliwiające integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
  6. Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych