Recenzenci

Powrót

Józef Paska

Lista artykułów:

  1. Koncepcja zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania 50 MWh
  2. Niezawodność bloków energetycznych w Polsce i na świecie
  3. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  4. Niezawodność wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym przy uwzględnieniu odnawialnych źródeł energii
  5. Stacje przekształtnikowe HVDC umożliwiające integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
  6. Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych