Rada naukowa

Powrót

prof. Kwang Y Lee

prof. Kwang Y Lee

kieruje Laboratorium Systemów Energetycznych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Baylor University w Waco w Teksasie (Power and Energy Systems Lab Department of Electrical and Computer Engineering Baylor University). Jest absolwentem Seoul National University (1964) i North Daktora State University (1968). Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Michigan.

Głównymi obszarami jego zainteresowań naukowych są sterowanie, eksploatacja i planowanie systemów energetycznych, inteligencja obliczeniowa i inteligentna kontrola oraz ich zastosowania w energetyce i ochronie środowiska, modelowanie, symulacja i kontrola odnawialnych i rozproszonych źródeł energii oraz projektowanie i sterowanie inteligentnych sieci energetycznych.

Jest członkiem licznych międzynarodowych organizacji naukowych i branżowych, m.in. IEEE, ISAP oraz autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych.