Wydarzenie

Powrót
25.04.2018

ECO-ON Technologie ekoefektywne - badania laboratoryjne, transfer, wdrożenia i finansowanie

Nowe technologie w produkcji, przesyle, dystrybucji, zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie energooszczędnym - będą tematem Konferencji ECO-ON, która 25 kwietnia odbędzie się Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Rozwój nowych, energooszczędnych technologii w energetyce zaczyna się w laboratoriach. Takich jak Laboratoria MOLANOTE. To najnowszej generacji zaplecze badawczo-rozwojowe, którego właścicielem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest tez organizatorem konferencji. Sześć kompleksowo wyposażonych laboratoriów, stwarza doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w energetyce. W gdańskich laboratoriach prowadzone są badania dotyczące małej energetyki wiatrowej, dynamiki mikroturbin oraz minisiłowni kogeneracyjnych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych, czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin, technologii inteligentnej energetyki, a także z zakresu energooszczędnego budownictwa. 

Uczestnicy konferencji będą mówić m.in. o nowych technologiach w budownictwie energooszczędnym i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o wpływie innowacji na wzrost efektywności energetycznej w budownictwie i ochronę środowiska o badaniach urządzeń i instalacji elektrycznych w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 , przedstawią przykłady wykorzystania laboratorium do rozwiązywania problemów z termoizolacją w budynkach mieszkalnych .

Wydarzenie poświęcone jest tematyce prac B + R w dziedzinie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 - technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie. 

Konferencja ECO-ON kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców, naukowców, a także studentów kierunków technicznych zainteresowanych ochroną środowiska. 

Rejestracja i agenda na stronie https://ecoon.evenea.pl/ 

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/259892397886402/ 

Partnerem głównym wydarzenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu, pozostali partnerzy: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Instytut Maszyn Przepływowych PAN , Centrum Badawcze PAN KEZO Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, Baltic Blue Biotechnology Alliance, Powiązanie MOLANOTE

Patronaty honorowe objęli: marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Źródło: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna