Wydarzenie

Powrót
06.06.2018

Elastyczność KSE | Zmiany na rynku energii

Forum Energii zaprasza na konferencję poświęconą elastyczności na rynku energii, która 6 czerwca br. odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Tematem konferencji ma być dyskusja na temat elastyczności w kontekście spodziewanych zmian na rynku energii w Polsce. 

Jednym z największych wyzwań stojących przed polskim systemem energetycznym jest poprawa elastyczności, czyli zdolności szybkiego reagowania na zmieniający się popyt i podaż energii elektrycznej. Jest to sposób na podniesienie bezpieczeństwa KSE i jego efektywności ekonomicznej.

Rynek energii w Polsce w kolejnych latach będzie się zmieniał. Rozwój krajowego sektora energii powinien uwzględniać rosnący udział mocy zainstalowanej w źródłach OZE o zmiennej dynamice produkcji. Istotna jest również możliwość szybkiego reagowania na wypadek niespodziewanej awarii bloków konwencjonalnych. Coraz większą wartością w nowoczesnym systemie energetycznym jest skoordynowanie pracy zmiennych źródeł OZE z jednostkami konwencjonalnymi, co poprawia bezpieczeństwo oraz w dłuższej perspektywie obniża koszty systemu energetycznego. Możliwości poprawy elastyczności rosną wraz z możliwościami technicznymi - postępem digitalizacji i dostępnością urządzeń inteligentnego opomiarowania.

Kluczowym elementem dla wspierania elastyczności systemu energetycznego jest zmiana organizacji rynku energii i odpowiednie wynagradzanie elastyczności. Po wdrożeniu rynku mocy w Polsce kluczowa będzie reforma rynku bilansującego. Rynek ten jest kluczowy dla kontraktowania mocy w czasie rzeczywistym - bilansowania zapotrzebowania z produkcją energii w cyklu dobowym.

Do udziału w konferencji zapraszeni są przedstawicieli instytucji, spółek i firm sektora, branżowych organizacji, instytutów i mediów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane tematyką rynku energii. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Konferencja odbędzie się 6 czerwca br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, w godz. 10.00-15.00.

Konferencja będzie transmitowana online na kanale youtube Forum Energii

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie https://elastycznosckse.evenea.pl/