Wydarzenie

Powrót
23.09.2020 - 24.09.2020

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Konferencja skierowana będzie w szczególności do: służb zabezpieczeniowych operatorów sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ.

Celem Konferencji ma być upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych przedsiębiorstwach związanych z energetyką.

W szczególności chcielibyśmy na konferencji poruszyć następujące tematy:

1.   Automatyka elektroenergetyczna źródeł rozproszonych

 • współpraca źródeł odnawialnych z KSE w aspekcie pracy EAZ
 • źródła wytwórcze podłączone do sieci poprzez elementy energoelektroniki w aspekcie detekcji zwarć w tej sieci przez EAZ
 • identyfikacja pracy wyspowej źródeł wytwórczych
 • wpływ szybkiego prądu zwarciowego na działanie EAZ

2.   Wymagania dla urządzeń EAZ

 • wymagania kodeksów sieciowych i ich wpływ na EAZ
 • wymagania techniczne i funkcjonalne dla nowych i istniejących układów automatyki SCO
 • wytyczne przeprowadzenia testów dla zdolności rozdzielni i obiektów do utrzymania w pracy przez 24 h w razie utraty podstawowego źródła zasilania energią

3.   Nowe trendy w EAZ

 • stacja cyfrowa, czyli kolejny krok w ewolucji obwodów wtórnych
 • rozwiązania EAZ w głębi sieci SN w aspekcie FDIR
 • detekcja zwarć doziemnych w sieci SN, nowe rozwiązania
 • testowanie współpracy zabezpieczeń poprzez chmurę internetową

Jeśli uznają Państwo, że tematyka Konferencji jest interesująca i wpisuje się w Państwa działania, chcielibyśmy zaprosić Państwa do przygotowania i wygłoszenia referatu poświęconego tematyce Konferencji.

 Więcej na: http://eaz.ptpiree.pl/