Wydarzenie

Powrót
16.10.2019 - 17.10.2019

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Do roku 2015 odbywały się naprzemiennie konferencje poświęcone problematyce linii kablowych i linii napowietrznych. Od roku 2016, na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych, konferencje poruszają zarówno problematykę linii kablowych, jak i napowietrznych, podzieloną pod kątem napięcia: w latach parzystych konferencja dedykowana jest niskiemu i średniemu napięciu, w latach nieparzystych problematyce linii wysokich i najwyższych napięć. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań linii napowietrznych i kablowych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji tych elementów sieci energetycznej. W czasie konferencji przedstawione zostaną m.in. wyniki ostatnich prac w zakresie działań typizacyjnych, opracowań technicznych i normalizacyjnych.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

Więcej na: http://linie.ptpiree.pl/