Wydarzenie

Powrót
28.03.2017

Flex-E - Elastyczność w energetyce Konferencja Forum Energii

Poprawa elastyczności jest priorytetem i działaniem, które warto podjąć bez względu na decyzje dotyczące miksu energetycznego. Istotne jest spojrzenie na elastyczność z perspektywy całego łańcucha wartości, począwszy od źródeł wytwórczych, poprzez przesył i dystrybucję, rynek energii kończąc na odbiorcach energii, czyli całej stronie popytowej. Tak postrzegana kwestia elastyczności była przedmiotem konferencji Forum Energii, podczas której w międzynarodowym gronie ekspertów zaprezentowano i omawiano rozwiązania wspierające elastyczność w energetyce.

Program konferencji

10.00-10.05 Otwarcie- Elastyczność 2.0 - kontekst europejski
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii
10.05-10.25 Wyzwania związane z poprawą elastyczności systemu energetycznego w kontekście międzynarodowym
Dr Michał Kurtyka, Ministerstwo Energii
10.25-10.45 Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi
Maciej Przybylski, PSE S.A
10.45-11.00 Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym
Andrzej Rubczyński, Forum Energii
11.00-12.00 Panel dyskusyjny: Co możemy uzyskać przez poprawę elastyczności systemu energetycznego?

Prowadzenie: Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie

Uczestnicy: Monika Morawiecka, Doradca Prezesa Zarządu (PGE), Doc. dr inż. Paweł Skowroński (Politechnika Warszawska), Maciej Przybylski, Ekspert Departamentu Rozwoju Sieci (PSE)

12.00-12.20 Przerwa
12.20-12.50 Przykład pracy systemu z dużym udziałem zmiennych źródeł OZE - Dania 
Margrethe Langhoff Thuesen, DONG Energy
12.50-13.20 Elastyczność systemu energetycznego, w kontekście zmiany struktury wytwarzania - przykłady międzynarodowe

Dimitri Pescia, Agora Energiewende

13.20-13.40 Możliwości wzrostu elastyczności systemu elektroenergetycznego dzięki DSR

Edith Bayer, Associate, Regulatory Assistance Project

13.40-14.10 Europejska mapa drogowa elastyczności - porównanie wybranych krajów

Izabela Kielichowska, ECOFYS

14.10-15.00+

Lunch oraz czas na rozmowy