Wydarzenie

Powrót
17.03.2019 - 19.03.2019

Forum Gospodarki Energetycznej

Forum Gospodarki Energetycznej stanowi nowe wydarzenie wśród licznej rzeszy konferencji i sympozjów energetycznych – ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnej platformy wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej.

Druga konferencja Forum Gospodarki Energetycznej odbędzie się 18-19 marca 2019 roku w Krakowie. Organizatorem konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, http://www.paee.org.pl), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE). IGSMiE PAN posiada bogate doświadczenie w organizacji renomowanych konferencji, jednak wsparcie merytoryczne ze strony PAEE stanowi dodatkową gwarancję jakości i wyjątkowości tego wydarzenia.

Konferencja organizowana jest pod hasłem "Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy". Miejscem konferencji jest Hotel Qubus przy ul. Nadwiślańskiej 6 w Krakowie. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego.
W trakcie obrad Forum poruszane będą m.in. następujące zagadnienia i kwestie problemowe:

  • Przyszłość krajowego sektora paliwowo-energetycznego w świetle założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku
  • Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy
  • Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji
  • Ceny energii elektrycznej - rentowność spółek energetycznych a konkurencyjność gospodarki
  • Klastry energii - pierwsze doświadczenia
  • Innowacyjne technologie w energetyce - aspekty ekonomiczne i techniczne

Ramowy program Konferencji:
17 marca (niedziela) - Sesja Studencka 
8 marca (poniedziałek) - otwarcie Konferencji, obrady (4 Panele Dyskusyjne), spotkanie towarzyskie
19 marca (wtorek) - obrady (4 Sesje Tematyczne/Panele Dyskusyjne), podsumowanie Konferencji 
Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, mogą zostać opublikowane:
- w czasopismach naukowych organizatora - IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN - odpowiednio 10 i 9 pkt według listy czasopism punktowanych MNiSW), a także w czasopiśmie recenzowanym "Instal" - 7 pkt według listy czasopism punktowanych MNiSW - warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
- w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie https://forum-ge.pl/