Wydarzenie

Powrót
15.03.2020 - 17.03.2020

Forum Gospodarki Energetycznej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski zapraszają do udziału w trzeciej konferencji z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w Krakowie dniach 15-17 marca 2020 roku.

Konferencja organizowana jest pod hasłem "Energetyka i ciepłownictwo - wyzwania na nową dekadę". Miejscem konferencji będzie Hotel Qubus przy ul. Nadwiślańskiej 6 w Krakowie. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego.

W trakcie obrad Konferencji poruszane będą m.in. następujące zagadnienia i kwestie problemowe:

  • Racjonalny mix energetyczny dla Polski - czyli jaki?
  • Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła
  • Jaka przyszłość dla polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych?
  • Odnawialne Źródła Energii w energetyce i ciepłownictwie - kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne
  • Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa
  • Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła

Więcej na: https://forum-ge.pl/