Wydarzenie

Powrót
16.11.2017

Forum Polityka Energetyczna Polski

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, minister Piotr Naimski weźmie udział w forum „Polityka Energetyczna Polski” odbywającym się na Politechnice Gdańskiej 16 listopada. Uczestniczyć w nim będą również przedstawiciele kluczowych pomorskich przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym.

Forum poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu kraju jako jednemu z podstawowych warunków stabilnego rozwoju gospodarki rozpocznie się o godzinie 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG. Wykład wprowadzający wygłosi minister Piotr Naimski, przedstawiając założenia dla nowej polityki energetycznej Polski. Następnie głos zabiorą przedstawiciele firm z branży energetycznej. Po ich wystąpieniach nadejdzie czas na dyskusję z możliwością zadawania pytań z sali.

Przedstawicieli mediów zapraszamy na briefing prasowy z udziałem ministra Naimskiego oraz rektora PG prof. Jacka Namieśnika. Odbędzie się on przed rozpoczęciem forum, o godzinie 11.00 w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny).

Na forum „Polityka Energetyczna Polski” organizowane w ramach Politechniki Otwartej zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej. Sponsorem wydarzenia jest Polska Grupa Energetyczna. Wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp wolny.