Wydarzenie

Powrót
18.10.2017 - 19.10.2017

III Kongres Energetyczny

"Bezpieczeństwo, transformacja, efektywność" to hasło III Kongresu Energetycznego, który odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. we Wrocławiu.

- Współczesne rynki energii charakteryzują się coraz większą dynamiką zmian. Można zaryzykować twierdzenie, że znajdują się w permanentnej transformacji. Jest ona stymulowana z jednej strony przez postęp technologiczny z drugiej przez postępujący proces otwierania i integrowania się rynków energii. Przejawem zachodzących zmian jest m.in. dynamiczny rozwój towarowych giełd energii i gazu. To właśnie najnowsze trendy w handlu energią i paliwami na rynkach światowych będą jednym z głównych tematów obrad na tegorocznym DKE - powiedział dr Marcin Sienkiewicz, Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych - organizatora III Kongresu Energetycznego.

Celem Kongresu jest przedstawienie poglądów i umożliwienie rzeczowej dyskusji na temat najważniejszych zagadnień obecnych w polskiej i światowej energetyce. W przekonaniu organizatorów tematem najwyższej uwagi jest nadal kwestia bezpieczeństwa energetycznego. W trakcie Kongresu jego uczestnicy będą starali się odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące procesu formowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego oraz jej treści.

Tematyka obrad obejmie także zagadnienia związane z wdrażaniem innowacji podnoszących efektywność w szeroko rozumianej energetyce. DISE dostrzega wyraźną determinację rządu i spółek w dążeniu do wprowadzeniu jakościowych zmian w wielu segmentach sektora energetycznego. III Kongres Energetyczny stworzy dobre warunki do wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie.

III Kongres Energetyczny został objęty patronatem honorowym przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.